Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

In het “Onze Vader” bidden we:
“Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”…

Een mens kan zich in zijn geweten bezwaard voelen, omdat hij of zij zich er van bewust is iets verkeerds gedaan te hebben: “je hebt daar spijt van”. In zo'n situatie biedt God Zijn vergevende liefde aan. Vroeger gebeurde dit in de biechtstoel. Tegenwoordig denken we daar wat ruimer over en spreken we over het sacrament van Boete en verzoening.

De Kerk nodigt zo-iemand uit om daarover met een priester - in of buiten ’n biechtstoel – te praten. (Het besprokene valt voor de priester onder het (biecht-)geheim).

Namens God zal de priester dan Zijn vergeving uitspreken. God heeft een priester daartoe gemachtigd.

Wie het sacrament van Boete en Verzoening wil ontvangen, kan hiervoor een afspraak maken met de pastoor.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst