Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

Het doopsel is het eerste sacrament dat iemand ontvangt. Door het doopsel wordt je opgenomen in de gemeenschap van de Kerk. Sinds eeuwen wordt het doopsel aan kinderen toegediend.

De viering van het doopsel vindt (doorgaans) één keer per maand op ’n zondagmiddag plaats. De doopdata voor de komende periode vindt u onder de agenda van de parochie. Het moge duidelijk zijn dat het wenselijk is om het doopsel tijdig af te spreken. Hiervoor kunt u bij de pastoor terecht.

Als er in ’n periode meerdere kinderen gedoopt worden is er ter voorbereiding op het doopsel een gezamenlijke voorbereidingsavond: met 3 of 4 ouderparen praten we over de betekenis van het doopsel en over het hoe en wat van de doopviering. Ook wordt een tekstboekje ter hand gesteld. Ter verdere voorbereiding maken de ouders voor enkele onderdelen van het doopsel een keuze.

Ouders krijgen ook een formulier waarop de gegevens van dopeling(e), ouders en peter en meter worden ingevuld.

Deze voorbereidingsavond vindt in de pastorie plaats.

Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst