Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

De priester ontvangt op de dag van zijn wijding zijn zendingsopdracht: voor en met mensen getuigen van Gods liefde.

We noemen het priesterschap wel een roeping: een gave.

Het is natuurlijk evenzeer ook een opgave.

Tegenwoordig kennen we ook het ambt van diaken: mannen (veelal gehuwde mannen) die zich vanuit hun geloof en namens de Kerk in dienst willen stellen van de medemens.

Voor inlichtingen over de opleiding tot het priesterschap of diaconaat kan men bij de pastoor terecht of bij een andere priester of bij de Rector van het Grootseminarie "Rolduc".

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst