Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

“Vormsel” is een verbastering van het oud-Nederlandse woord “vroomsel”. Vromen betekent: ‘sterken’. God wil ons in het leven helpen en ondersteunen. Het Vormsel is het sacrament waarin die steun van God (zijn Geest) wordt uitgedrukt.

Dit sacrament wordt jaarlijks toegediend door de bisschop of zijn plaatsvervanger.

Het Vormsel wordt toegediend aan kinderen van groep 8 van de basisschool. De datum wordt in overleg met school, parochie en bisdom vastgesteld.

De ouders wordt gevraagd hun kind hiervoor op te geven.

De kinderen worden op school en in het gezin voorbereid via een speciaal catecheseproject. Tevoren wordt er een ouderavond gehouden.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst