Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

De Ziekenzalving is voor ernstig zieken of voor degenen die een niet ongevaarlijke operatie moeten ondergaan. Oók en juist in ’n situatie van pijn en zorgen willen mensen elkaar niet alleen laten staan. Zo ook wil God iemand niet alleen laten staan.

In handoplegging en zalving vieren we Gods nabijheid en liefde. Die mag ’n zieke kracht geven om de weg te gaan die hij/zij moet gaan; kracht om het ziek zijn te dragen.

Het is raadzaam om met de toediening ervan niet te wachten tot het moment waarop de zieke buiten bewustzijn is of tot het moment van sterven: de sacramenten zijn er voor de levenden. Bovendien kan het gebeuren dat er niet meteen ’n priester bereikbaar is..
Voor het toedienen van de Ziekenzalving wende men zich tot de pastoor.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst