Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

De parochie Grubbenvorst beschikt over een begraafplaats.
De begraafplaats Grubbenvorst is gelegen naast en achter het kerkgebouw.
De begraafplaats bestaat uit:
1. een algemeen gedeelte ( gemeente vanaf 1986);
2. een bijzonder gedeelte (RK deel);
3. een urnenmuur.

De totale begraafplaats is in beheer en onderhoud bij de gemeente Horst aan de Maas.
Als aanspreekpunt voor grafdelven, begraven, bijzetten en plaatsen van urnen alsmede het groenonderhoud zijn aangewezen:
Mevr. Sandra Cremers – Trienekens, telefonisch bereikbaar onder nr. 077-4779434, alsmede
De heer Hans van den Brandt, telefonisch bereikbaar onder nr. 06-10161966.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst