Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

H. Missen

Zaterdagavond: 19.00 uur

Zondagmorgen in de Kloosterkapel: 11.15 uur

Actuele missen kunt u vinden in het weekblad "De Mededelingen"

Kerkgebouw.

De kerk werd in november 1944 geheel verwoest. De parochie week uit naar het klooster van de Ursulinen aan de Bisweide, waar de kapel ging fungeren als parochiekerk. De inwoners van de buurtschap Heierhoeve lieten door architect Keysers uit Horst omstreeks 1946 een noodkerkje bouwen. Deze is tot 2008 in gebruik geweest voor vieringen. Vanwege een uitbreiding van het bedrijventerrein Trade Port moest de kapel gesloten en gesloopt worden. Er bestaan plannen om de kapel te herbouwen op het terrein van streekmuseum ‘de Locht’ in Melderslo.

Het kerkbestuur wilde dat een nieuwe kerk groter zou worden dan de oude en ook centraal in het dorp – aan het Marktplein – gesitueerd zou worden. De Provinciale Planologische Dienst kon zich daarin anno 1945 wel vinden. Na veel discussie werd besloten de herbouw op de oude locatie plaats te doen vinden. Eind 1947 kwam Boosten in beeld als opvolger van Kropholler. Alfons Boosten ontwierp in oktober 1948 een driebeukige hallenkerk met ronde koorpartij en een massief westwerk. Niet uitgesloten is dat de Maastrichtenaar Boosten zich voor wat betreft het westwerk liet inspireren door de ‘Slevrouwekerk’ in zijn woonplaats, die eveneens als titel heeft O.L.Vrouw Tenhemelopneming. De kerk zou 510 zitplaatsen voor volwassenen en 120 voor kinderen krijgen. Ten zuiden van het schip verrees de Sint-Janskapel, die tevens als kinderkapel dienst zou gaan doen. Boven het altaar in deze kapel rees een toren omhoog, zoals die bij meer Boostenkerken, zoals Horst, te zien is. De bouw van de Sint-Janskapel hing direct samen met de devotie tot Johannes de Doper, die, in elk geval tot 1900, bedevaartkarakter had. De eerste tekeningen zijn later lichtelijk gewijzigd. Zo verdween bijvoorbeeld ook hier het geplande zwaluwnestorgel, dat tegen de noordgevel van het middenschip geprojecteerd was. Na het overlijden van Boosten voltooide diens medewerker, ir. J. Witteveen, de kerk. De eerste steen werd gelegd op 27 april 1952, waarna de kerk op 21 december 1952 in gebruik genomen kon worden. De consecratie vond plaats op 16 augustus 1960. De toren was toen nog niet gebouwd. Het kerkbestuur vroeg in oktober 1952 toestemming om de toren tot tien meter te mogen optrekken. Uit piëteit voor Boosten besloot men de toren te laten bouwen volgens zijn ontwerp, hoewel Witteveen een ander ontwerp had voorgesteld. De toren werd in 1955-1956 gerealiseerd.

Veranderingen

In 1970 werd het tabernakel van het altaar verwijderd en op een sokkel tegen de met een doek afgeschermde boog achter in het koor geplaatst. Het altaar kon thans gebruikt worden voor het celebreren ‘facie versus populum’. De verhoging waarop het altaar stond, werd aan de achterzijde met hout opgevuld, zodat de priester achter het altaar kon staan en het tabernakel makkelijk bereikbaar was. De suggestie van de DCPB om het altaar naar voren te verplaatsen is niet uitgevoerd.

Met de tijd groeide toch de behoefte om het altaar en de priester wat dichter bij ‘het volk’ te hebben. In 1995 werd van de communiebanken die niet meer gebruikt werden, een nieuw houten altaar gemaakt dat voor het bestaande altaar geplaatst werd. Het hekwerk van de ambo werd verwijderd. Hier heeft de paaskaars een “eigen” plek gekregen. Het hekwerk is verwerkt in een nieuwe ambo.

Toen het zangkoor aangaf dat de trap naar boven voor meerdere mensen erg moeilijk werd, is een oplossing gevonden in het verbouwen van het priesterkoor. In 2008 werd het stenen altaar omgebouwd tot console voor het tabernakel. Dit kreeg een plek terzijde van het altaar, waardoor de ruimte achter op het priesterkoor beschikbaar is voor het zangkoor. De trap die vroeger in het priesterkoor lag, kwam voor het priesterkoor te liggen. Het geheel werd ook voorzien van een nieuwe tegelvloer.

De doopvont is vanuit de doopkapel (links naast het voorportaal) verhuisd naar de (voormalige) Sint-Janskapel. In de doopkapel is met restanten een monument opgericht als aandenken aan de oude kerk: “gered verleden”.

In de (voormalige) St.Janskapel is het altaar tegen de achterwand van de kapel verplaatst en voorzien van een Mariaafbeelding. De boogconstructie tussen de kerk en de kapel is met houten van glas voorziene puien afgescheiden. Daardoor is de kapel als aparte ruimte geschikt voor vieringen met kleinere groepen (dagkapel). Aangezien er geen direct doorgang is naar de kerk, kan de kapel als devotiekapel de hele dag open blijven.

Onder het priesterkoor ligt een crypte, die gebruikt wordt voor vergaderingen e.d.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

 

Foto's: Sander van Daal, juli 2007

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst