Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

Bijzondere voorwerpen en afbeeldingen

Het Altaar en het priesterkoor:

Het oorspronkelijke altaar bestond uit een tombe met daarop een zware mensa. Het altaar werd “GESCHONKEN DOOR BOERENBOND EN TUINBOUWBOND 1952”.

Met de tijd groeide de behoefte om het altaar en de priester wat dichter bij ‘het volk’ te hebben. In 1995 werd van de communiebanken een nieuw houten altaar gemaakt dat voor het bestaande altaar geplaatst werd.

Het hekwerk van de ambo werd verwijderd. Hier heeft de paaskaars een “eigen” plek gekregen. Het hekwerk is verwerkt in een nieuwe ambo.

Bij een verbouwing van het priesterkoor in 2008 werd het altaar omgebouwd tot console voor het tabernakel. Dit kreeg een plek terzijde van het altaar, waardoor de ruimte achter op het priesterkoor beschikbaar is voor het zangkoor. De inscriptie is bewaard gebleven.

De trap die vroeger in het priesterkoor lag, kwam voor het priesterkoor te liggen.

Doopvont

Hardsteen met koperen deksel, vont uit 1666, deksel modern. Vierkant, geprofileerd basement, de ronde stam verbreedt zich naar boven; ronde kuip met ingesnoerde rand; op de kuip een schild met jaartal 1666, op het deksel een tekst. Het deksel wordt bekroond met een kruis

Glas-in-lood

Glas-in-lood, Frans Slijpen, 1955

Drie ramen met Maria-iconografie, v.l.n.r.: Annunciatie, Maria met engel en de H. Geest in de gedaante van een duif. Bijschrift: D.D. H. OBERS PR.; Maria en Kind in de stal te Betlehem, Maria met het Jezuskind op de achtergrond een bazuinblazende engel, de ezel en de ster van Betlehem, Bijschrift: D.D. L. LINSSEN PR.; Maria Hemelvaart, Maria tussen twee engelen met een serpent aan haar voeten; Bijschrift: D.D. A.P.H. GIELEN. In het koor.

Glas-in-lood, Frans Slijpen, [1955, atelier Mesterom].

Christus, met kruisnimbus, tot zijn middel staande in de Jordaan, die met Zijn linkerhand een zegenend gebaar maakt. Rondschrift: + WIJ VISSEN WORDEN UIT ONZE IX ÈYÓ + JEZUS CHRISTUS IN HET WATER GEBOREN EN ALLEEN HET VERBLIJF IN HET WATER IS ONS LEVENSBEHOUD. In de doopkapel.

Glas-in-lood, Frans Slijpen, atelier Mesterom, Bunde, 1955

De H. Christophorus doorwaadt het water met het Christuskind op zijn schouders. in zijn rechterhand houdt hij een boomstam, die hij als staf gebruikt. Onderschrift: FRANS SLIJPEN FECIT en ATELIER MESTEROM. In de doopkapel.

Glas-in-lood, Frans Slijpen, XXc.
Kruisafname. In het zijportaal

Glas-in-lood, Max Weiss, 1952

Zes vensters met een op Johannes de Doper toegesneden iconografie:

Een engel voorspelt Zacharias de geboorte van een zoon; Elisabeth begroet haar nicht Maria met op de achtergrond Sint-Jozef en Zacharias; Zacharias schrijft de naam JOHANNES op een leesplankje; De doop van Christus door Johannes; Johannes in de kerker. Op de achtergrond koning Herodes; onthoofding van Johannes. Op de achtergrond Salome met een schaal. In het schip.

Bron: www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst