Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

Kerk dat zijn wij samen.

 

Kerk is een begrip dat op meerdere manieren uitgelegd kan worden.

 

1. De kerk is de geloofsgemeenschap waar iedereen door het doopsel deel van

uitmaakt.

2. De kerk is ook het gebouw waarin de gelovigen samenkomen voor de beleving van hun

geloof en de viering van erediensten ter gelegenheid van onder meer het doopsel,

de H. communie en het huwelijk. Ook bij droevige gebeurtenissen is de kerk de plaats van

samenkomst van gelovigen om elkaar helpen en te steunen.

3.Tevens is het kerkgebouw een markant herkenningspunt in en van het dorp.

 

De kerk is van blijvende waarde en iedereen is welkom is de kerk.

 

Blijvende waarde

Al eeuwenlang is de kerk een plaats van viering, inspiratie, ontmoeting en omzien naar elkaar.

Het voortbestaan van onze parochie verzekert de instandhouding van de mogelijkheden om het geloof een belangrijke rol te laten spelen in ons leven.

 

Blijvende kosten

Om de blijvende waarde ook voor de toekomst veilig te stellen is geld nodig.

De kosten verbonden aan de instandhouding van de plaatselijke kerk moeten ook door de plaatselijke gemeenschap opgebracht worden.

De belangrijkste inkomstenbron van de kerk wordt, zoals u ook in de staat van “baten en lasten”kunt zien, gevormd door de inkomsten uit de jaarlijkse aktie kerkbalans.

Het kerkbestuur beveelt deelname aan de aktie kerkbalans dan ook van harte bij u aan.


U kunt uw bijdrage storten op bankrekening NL03 RABO 0117 7024 20.
Uw bijdrage aan de actie kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,-- per kalenderjaar schenkt aan ANBI- erkende instellingen is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst