Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

Parochiefinanciën

Om de parochiehuishouding in de toekomst gezond te houden is UW deelname aan de actie kerkbalans noodzakelijk.

Onderstaande cijfers geven respectievelijk de definitieve cijfers 2013, de voorlopige cijfers 2014 en de prognose voor 2015 weer.

DEFINITIEF VOORLOPIG BEGROTING
2013 2014 2015
LASTEN
Personeelskosten 21.931 20.659 6.000
Gebouwen en inventaris:
Kerkgebouw 27.625 20.750 25.000
Energiekosten kerkgebouw 9.459 9.412 6.000
Kosten begraafplaats 1.091 16.113 1.000
Overige kosten 9.205 8.620 5.000
Kosten eredienst:
Altaarbenodigdheden etc. 3.042 2.657 3.000
Misboekjes 1.455 1.260 1.000
Koren en misdienaars 2.468 2.736 2.500
Kosten pastoraal 2.977 120
Bisdom en overige bijdragen 22.481 19.496
Beheerskosten 5.231 5.055 2.500
Kosten Federatie 45.000
TOTALE LASTEN 106.965 106.878 97.000
Voordelig saldo 1.612 2.634 0
TOTAAL 108.577 109.512 97.000
BATEN
Kerkbijdragen 53.854 51.253 50.000
Collectes 10.048 6.561 7.500
Misstipendia, kaarsengeld e.d. 7.713 5.660 7.000
Pachten en rentes e.d. 33.864 28.152 29.500
Overige inkomsten 3.098 2.886 3.000
Voorziening groot onderhoud 15.000
TOTAAL 108.577 109.512 97.000

Laten we praten over hoe je kunt ervoor zorgen dat remedies u koopt via een mail-order apotheek onschuldig zijn. Gelukkig zijn er web-sites waar je medicijnen kunt kopen met gemak. Eén van de bekendste is Viagra. Zaken als "cialis bestellen" en "cialis 20 mg kopen" zijn nu erg populair. Hoe kunt u de juiste informatie over "cialis kopen" te vinden? Ander punt dat we moeten is "cialis 20 mg". Verharding van de slagaders kan leiden tot erectiestoornissen. Wat kunt u een arts te raadplegen alvorens Viagra? Ook is de enige manier om te hokey remedies te voorkomen is het recept remedies zoals Viagra krijgen van een met een goede reputatie online service waarmee je makkelijk zijn.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst