Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

Door het bisdom zijn de volgende tarieven vastgesteld:

 

Misstipendia       Tarieven 2022

De Diocesane Financiële Commissie van het bisdom heeft de tarieven voor misstipendia in 2022 niet gewijzigd.

Reguliere tarieven

Omschrijving

Bedrag in Euro

Eenvoudige diensten door de week (leesmis)

12,50

Eucharistieviering op zaterdagavond of op zondag 

27,50

Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden 

300,00

Begrafenis mis (rouwgeld)

475,00

Huwelijksmis (trouwgeld)

475,00

Bijdrage voor begeleiding naar het crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst 

75,00

Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst 

475,00

Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)

475,00

 

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar en maximaal 20 jaar) 

Omschrijving

Periode

Bedrag in Euro

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

 

5 jaar

10 jaar

20 jaar

62,50

125,00

250,00

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag

5 jaar 

10 jaar

20 jaar 

137,50

275,00

550,00

 

Kerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst of crematoriumaanwezigheid kerkbijdrage hebben betaald (aan de eigen parochie of aan de parochie van waaruit zij naar de huidige parochie zijn verhuisd). Zij moeten dan per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimum kerkbijdrage hebben betaald. Dit minimum is onderstaand vermeld.

Richtsnoer voor de deelname aan de kerkbijdrage (Actie Kerkbalans) blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

 

Omschrijving

Bedrag in Euro

De minimumkerkbijdrage is voor 2022 vastgesteld op

115,00

 

 

  10 jaar 20 jaar
H.Mis zaterdag/zondag: € 210,00 € 420,00

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst