Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

Door het bisdom zijn de volgende tarieven vastgesteld:

H.Mis op zaterdag/zondag: € 25.00
jubileumviering (op aangepast uur): € 250,00
uitvaartmis (niet deelnemers kerkbijdrage*): € 400,00
alleen avondwake € 350,00
begeleiding crematorium: € 50,00
dienst crematorium (zonder kerkdienst)
(niet deelnemers kerkbijdrage*): € 350,00
huwelijksmis (niet deelnemers kerkbijdrage*): € 400,00
Stichtingen - vooruitbetaalde diensten
10 jaar € 250,00
20 jaar € 500,00

*) bij deelname aan de kerkbijdrage worden geen kosten in rekening gebracht.
Als een redelijke bijdrage gaan wij uit van de richtlijn die het bisdom geeft: € 96,-- per jaar.


10 jaar 20 jaar
H.Mis zaterdag/zondag: € 210,00 € 420,00

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst