Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst Parochie Grubbenvorst

Na een proces van overleg en groeiende samenwerking maakt de parochie sinds 1 januari 2015 deel uit van de “Federatie Maasdorpen”. Deze bestaat uit de parochies van Grubbenvorst, Lottum, Broekhuizen, Broekhuizenvorst, Swolgen, Tienray en Meerlo.
De gedachte van de federatievorming is, dat men door samenwerking sterker staat. De federatie wil zich inzetten in het levend houden van iedere parochie.
De samenwerking zal vooral op bestuurlijk vlak plaatsvinden. In de praktische uitvoering zal de parochie er niet zo veel van merken; we willen juist de eigen identiteit van de parochies zo veel mogelijk behouden.

Het zal naar de toekomst toe voor iedere parochie belangrijk zijn om zelf overeind te blijven zowel qua gelovigen als qua financiën. Daarvoor is en blijft de inzet van vrijwilligers en gelovigen noodzakelijk.

Het betekent ook dat iedere parochie financieel zelfstandig blijft en zelf zorg dient te dragen voor de bekostiging van de gang van zaken in de parochie, want zonder voldoende financiële ondersteuning kunnen we de kerk niet

open houden.

Voor de federatie is 1 pastoor beschikbaar en één kapelaan voor ondersteuning bij sommige vieringen en bepaalde taken. Op die manier kan in iedere parochie elke twee weken de H. Mis gevierd worden.

 

Het kerkbestuur is opgebouwd met uit iedere parochie één vertegenwoordiger en één pastoor als voorzitter. Naast de zorg voor de financiën, gebouwen en verdere materiële zaken, heeft het bestuur ook een grote medeverantwoordelijkheid voor het pastorale beleid.

Om de contacten tussen groepen en vrijwilligers in de parochie goed te houden, is er in iedere parochie een contactgroep gevormd. Juist deze groep zal de praktische zaken ter plekke regelen.

Pastoorstraat 5
5971 BZ  Grubbenvorst